NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


OPLEIDINGEN


SALES

Afspraken maken via de telefoon

Beter luisteren om beter te verkopen

CommerciŽle doeltreffendheid : verkoopstechnieken (de basics)

CommerciŽle en onderhandelingstechnieken : voor gevorderden

De consumentenpsychologie

De overtuigingssleutels

EfficiŽnt communiceren voor commerciŽle bedienden

Hoe de medewerkers op verkooppunten te ondersteunen

Hoe uw communicatieplan opstellen

Marketing in het digitale tijdperk

Marketing voor non-marketeers

Ontwikkel uw verkoopruimte

Professionaliseer uw netwerk

Profileer uw prospects via BANKô

Social Selling

Succesvolle prospectie

Uw verkoopteams motiveren, een ę must Ľ !

Verkoop in de winkel

Verkoop op beurzen (stand)


PEOPLE MANAGEMENT

AbsenteÔsme

Budgetbeheer voor manager

Burn-out preventie en re-integratie, de rol van de manager

Change Management

Charisma en leadership

Crisis management

De attitude van coach in mijn leven als manager

De kooponderhandeling

De Nieuwe Manager

Digitale detox voor managers

Een moeilijke boodschap overbrengen

Ego management

Feedback, een management tool

Generatiemanagement

GroepssynergieŽn creeren

Het (her)definiŽren van rollen in uw organisatie

Human Resource Management - de basis

Hybride management

Innoveren met Design Thinking

Leidinggeven op afstand

Management verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheidszaken

Manipulatie ontkrachten

Medewerkers motiveren

Motiveer uw medewerkers om terug te keren naar kantoor

Onderhandelingstechnieken voor managers

Ondersteun uw medewerkers na een lange afwezigheid

Ontwikkel uw leidinggevende vaardigheden

Outboarding - behoud de kennis binnen uw bedrijf

Planning management

Problemen analyseren en oplossen op een creatieve manier

Project management

Psychologie van de aankoper

Situationeel Leiderschap

Strategisch management

Succesvolle evaluatiegesprekken

Succesvolle onboarding van uw medewerkers

Systemische analyse ten dienste van het management

Team management

Transactionele analyse voor managers

Uw creatieve leiderschap ontwikkelen

Uw medewerkers inspireren

Vergadermoeheid voorkomen

Voorselecties maken

Workshop : AbsenteÔsme terugkeergesprekken houden


COMMUNICATIE

Analyse van een balans

Assertiviteit - hoe voor uzelf opkomen

Basics van de communicatie

Begeleiding: ďPeter Ė MeterĒ

BeÔnvloeden en overtuigen

Beter communiceren dankzij NLP

Conflictbeheer en hoe het op tijd stoppen

De waarde van je werk laten (er)kennen

Een professionele e-mail schrijven

EfficiŽnt corresponderen

EfficiŽnte vergaderingstechnieken

Empathie en actief luisteren

Faciliteer hybride vergaderingen

Interdepartementale communicatie

Intergenerationele communicatie

Klachtenbehandeling

Klantgerichtheid

Kunnen loslaten en afstand nemen

MBTI - Myers Briggs Type Indicator

Non-verbale communicatie

Omgaan met agressief gedrag

Ontwikkel uw relationele intelligentie

Op een constructieve wijze confronteren

Professioneel telefonisch onthaal

Samenwerken in Open Space

Spreken in het openbaar en presentatietechnieken

Teamcohesie

Vertrouwensrelatie opbouwen

Visual presentation (only in UK)

Visual thinking for meeting (only in UK)

Wees de ambassadeur van uw bedrijf


PERSONAL DEVELOPMENT

Beheer je angst

Clean Desk

Emotionele intelligentie

Enneagram

Goed voorbereiden en slagen in je evaluatiegesprek

Hartcoherentie: een hulpmiddel voor stressmanagement

Het Nieuwe Werken : NWoW

Je hersenen optimaliseren

Lach je stress en angst uit

Online samenwerken

Ontwikkel je flexibiliteit

Stressbeheer en zelfbeheersing

Telewerken 3.0

Time & Priority Management

Welzijn vinden door de Adaptative Intelligentie

Werken in open space

Workshop : Time Management

Zelf-coaching

Zelfhypnose ten dienste van de medewerkers

Zelfvertrouwen 
Team management

Een team tot de hoogste prestaties leiden, het potentieel en de motivatie van zijn medewerkers ontwikkelenDuur

2 dag(en)

Doelgroep

Elke nieuwe manager en/of teamverantwoordelijke in het kader van een business unit of van een projectDoelstellingen

Kennen en erkennen van zijn leidinggevende competenties om ze te verbeteren
Een leidinggevende communicatiestijl aannemen die aangepast is aan situaties en mensen
De managementstijl aannemen die in functie staat van de ervarenheid van het team
Het potentieel en de motivatie van zijn medewerkers kunnen ontwikkelen
De relaties met zijn oversten efficiënt beheren
Een dynamisch actieplan kunnen opstellen om zijn managementcompetenties te ontwikkelenProgramma

Zijn managementstijl aanpassen aan het vooruitgangsniveau van zijn team:
De 4 levenscycli van het team herkennen
Zijn managementstijl kunnen aanpassen aan de verschillende fasen die het team doorloopt/ het vooruitgangsniveau van het team
Zijn leadership ontwikkelen om het team op te bouwen

Praktijktoepassing: De managementstijl toepassen die aangepast is aan verschillende situaties. Zich ervan verzekeren dat het team van de ene fase naar de andere overgaat om een performant team op te bouwen.
Zijn team organiseren en sturen met Situationeel Management (Hersey en Blanchard)
De competenties van elke medewerker identificeren
Het collectief potentieel van zijn team analyseren
Een dynamisch cartogram uitwerken van de taken en de competenties
De te ontwikkelen competenties evalueren

Praktijktoepassing: De diagnostiek maken van het functioneren van zijn team. Een rooster van progressieve delegatie voorbereiden.

Het potentieel en de motivatie van zijn medewerkers ontwikkelen:
Een beroep doen op zijn team rondom een bepaalde visie
Slagen in het vastleggen van de doelstellingen: duidelijk, precies en motiverend (SMART)
Efficiënt delegeren
Een visie ontwikkelen en betekenis geven

Contracten van pertinente en motiverende doelstellingen uitwerken, opvolgingsgesprekken leiden.

Praktijktoepassing: Training op het aankondigen van een beslissing in de vorm van een visie. Gesprekken om doelstellingen te bepalen. Delegatiegesprekken of doelbepalende gesprekken.

Face-to-face communiceren en in groep

Het woord nemen:
• Zijn ideeën planmatig organiseren
• Zich bevestigen: het spreken verankeren  en zijn toehoorders betrekken
• De argumenten vinden om te overtuigen

Een gesprek voeren:
• De situatie evalueren: luisteren, herformuleren
• Leren om over het concrete door te vragen. Open vragen. Gesloten vragen.
• Een win-win akkoord onderhandelen. Herkaderen volgens de levensposities (principes van de transactionele analyse).
• De consensus bevoordelen ten overstaan van het compromis.

Een vergadering leiden
• De rollen van de animator definiëren: producent, facilitator, regulator
• Het functioneren van de groepen begrijpen. Wantrouwen. Structuur. Cohesie.
• De afleidingen inperken. De nieuwe ideeën aanvaarden...maar ze in perspectief herplaatsen.

De delicate situaties beheren
• Vlucht, agressiviteit en manipulatie vervangen door assertiviteit.
• Delicate eisen stellen. De context op een sobere manier duiden. Zich bij de feiten houden. De positieve en de negatieve gevolgen verduidelijken.
• Neen leren zeggen zonder spanningen uit te lokken. Uitleggen zonder te rechtvaardigen.
• Weten wannneer een alternatieve oplossing voor te stellen.

Praktijktoepassing: Woordvoerderstechnieken en vraagstellingstechnieken.
Een vergadering leiden en de definitie van regels. Het assertief gedrag en de feedback.
Op een efficiënte manier zijn relatie beheren met zijn overste.
 
Zijn rol van tussenpersoon op zich nemen:
Momenten van afstand in de confrontatie weten tot stand te brengen waardoor de ploeg zich begrepen voelt
Kunnen steunen op zijn bondgenoten
De waarden van het bedrijf doen leven
De beslissingen kunnen communiceren van zijn hiërarchie

Praktijktoepassing: Het overbrengen van de waarden van het bedrijf in verwacht gedrag en in de communicatie met de groep.
Dynamisch actieplan van persoonlijke vooruitgang
Onderstrepen van zijn verworven en te ontwikkelen competenties.
Zijn mogelijkheden opsporen en zijn verbeterpunten verhogen. Persoonlijk ontwikkelingsplan: doelstellingen, te voorziene stappen, uitvoertermijn, actoren, mogelijke hinderpalen bij de realisatie, verwachte resultaten.

Onze deelnemers getuigen: enkele citaten...


"Duidelijke uitleg met goede voorbeelden  om het makkelijker te begrijpen.

 Martijn  Verreck, Krëfel Manager

 

"Leuk om eens collega's te horen wat hun problement zijn en samen naar oplossingen te              zoeken."

 Silvana Poes Salgado, Krëfel Manager
Methodologie

De deelnemers leren elkaar op een heel andere manier kennen, door op een andere manier met problemen, opdrachten en dergelijke om te gaan. Op een (inter)actieve en leerzame manier worden via verschillende oefeningen een aantal objectieven aangeboord. Deze oefeningen en andere methodieken zijn grens –en taal overstijgend, de deelnemers ervaren hier het universele karakter ervan.
Open Opleidingen

Prijs

950.00 Ä HTPlaats

Teampower, Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Brussel

Uuregeling

van 09u30 tot 17u00, met ontvangst vanaf 09u00

Trainer(s)

Aurélie Carion

Ulrike Hanig

Erik Van Wiele

Louis Rector

Catherine DebattyInschrijvingsvoorwaarden

 • De trainingen worden gegeven op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers.
 • De inschrijvingen worden 14 dagen voor de aanvangsdatum van het seminarie afgesloten.
 • Uw inschrijving zal definitief zijn bij ontvangst van uw betaling.


Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.Algemene voorwaarden

 • Het terugsturen van het inschrijvingsformulier maakt deel uit van de bevestiging van uw deelname en verbindt u tot het vereffenen van het bedrag van de factuur. 
 • De prijs van het seminarie moet binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur betaald worden, door overschrijving op de rekening van Team Power BE38 2100 3262 3172. Elke betaling die verricht is na deze termijn, brengt in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning, een forfaitair bedrag van 10% van het totaal bedrag van de factuur teweeg, evenals verwijlinteresten van 10% per jaar die aangerekend zullen worden vanaf de factuurdatum.
 • Het recht tot deelname aan de training houdt in dat het totaalbedrag van de factuur vooraf betaald wordt.
 • De annulaties die minder dan twee week vóór de opleiding uitgevoerd worden, zullen niet meer aanvaard worden en blijft het totaalbedrag van de factuur verschuldigd.
 • In geval van verhindering, kan u vervangen worden door een andere persoon van uw bedrijf.
 • De trainingen worden georganiseerd op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers.Opleiding op maat

Prijs

Op aanvraag

Locatie

Te bepalen.

Uren

Te bepalen.


Voor meer inlichtingen neem contact op met : Claire Collard

Algemene voorwaarden

 • Het terugsturen van het inschrijvingsformulier maakt deel uit van de bevestiging van uw deelname en verbindt u tot het vereffenen van het bedrag van de factuur. 
 • De prijs van het seminarie moet binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur betaald worden, door overschrijving op de rekening van Team Power BE38 2100 3262 3172. Elke betaling die verricht is na deze termijn, brengt in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning, een forfaitair bedrag van 10% van het totaal bedrag van de factuur teweeg, evenals verwijlinteresten van 10% per jaar die aangerekend zullen worden vanaf de factuurdatum.
 • Het recht tot deelname aan de training houdt in dat het totaalbedrag van de factuur vooraf betaald wordt.
 • De annulaties die minder dan twee week vóór de opleiding uitgevoerd worden, zullen niet meer aanvaard worden en blijft het totaalbedrag van de factuur verschuldigd.
 • In geval van verhindering, kan u vervangen worden door een andere persoon van uw bedrijf.
 • De trainingen worden georganiseerd op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers. 

DELENOPLEIDINGSTYPE

Open opleidingen
Training op maat

DATA VAN DE SESSIE
* Voor open opleidingen

20/06/2024
Taal: Nederlands
Datum van de cursus: 20 & 21/06/2024
Docent:

PRIJS VAN DE OPLEIDING
* Voor open opleidingen

950.00 Ä HT
voor de sessie van 2 dagen

Schrijf u in

AL ONZE OPLEIDINGEN

Opleidingsagenda
Druk de catalogus afVoir nos partenaires

TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact