NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


TEVREDENHEIDSAUDIT

COMMERCIELE DIAGNOSTIEK

DIAGNOSTIEK STRUCTUUR/ORGANISATIE

CHANGE MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

GENERAL MANAGEMENT PROCESS

HET WELZIJN VAN UW ERVAREN MEDEWERKERS 

CONSULTINGDe Teampower experten zijn allen voortreffelijke raadgevers. Dankzij hun persoonlijke expertise en het dynamisme dat aan de basis ligt van ons multidisciplinair team, wordt ons consultingaanbod gericht op de meest aangevoelde noden binnen bedrijven en organisaties.


Na een eerste diagnose, bepalen wij met u de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Wij bepalen de mogelijke oplossingen, analyseren de noden en de beschikbare of de ter beschikking te stellen middelen. Wij doen u vervolgens aanbevelingen en stellen een actieplan op.

Indien nodig kunnen wij ook Interim Management aanbieden.


 

Tevredenheidsaudit Klant / Leverancier


Opiniepeiling, Telemarketing, Mystery Visits, ...
Imago enquête bij klanten, kleinhandels, leveranciers, dienstenaudit en rapporten.
Mystery enquêtes per telefoon, bezoeken en rapporten, kwaliteitsaudit van het product/de dienst.Commerciële Diagnostiek

 

Motivatie, rapporteringsmethodes, structuur van beloningen.
Toepassingsdomeinen :

Een stand op een professionele beurs ontwerpen en animeren (an exhibition POS)

Verkoop op stand / beurzen

Sales management

Major Account Management

 

 

Diagnostiek "Structuur en Organisatie"


Processen en methodes, delegeren en controlerenChange Management


Buiten onze consultingmogelijkheden (aanbevelingen en voorstellen van actieplannen), kunnen wij het management van een bedrijf of een afdeling voor een bepaalde periode begeleiden om hen te helpen veranderingen te implementeren die nodig zijn voor de evolutie van het bedrijf, zonder inadequate risico's te nemen voor het personeel.


 • Ondersteuning bij de uitvoering van de aanbevolen oplossingen
 • Optimalisering van de organisatorische doeltreffendheid
 • Gedragsverandering
 • Verwerving en / of ontwikkeling van nieuwe vaardigheden
 • Ondersteuning en / of opvolging van het veranderingsproces
 • Beoordeling van de behoeften aan opleiding (intern en extern)


Human Resources Management


Dit omvat (echter niet gelimiteerd) het beheer door objectieven en prestaties, de definitie van functies en profielen van de competenties per werkpost, de evaluatie van de competenties van het personeel of de kandidaten, de strategie i.v.m. lonen en extralegale voordelen, de tevredenheid van het personeel, de werksfeer.General Management Process "GMP"

 • Analyse van de opdracht van de onderneming, uitwerken van de strategie op korte en middellange termijn door onderzoek, behandeling en compilatie van de bestaande informatie
 • Definitie van de normen
 • Opleiding tot "matrix management "
 • Definitie van de managementtaken en hun toepassingen
 • Logistieke implementatie van de aangenomen strategie
 • Algemene voorstelling van de GPM en haar afgeleiden (uitleggen, doen instemmen, motiveren om over te brengen)
 • Opvolging van de verschillende implementatiestappen, coaching van de "GPM" projectverantwoordelijken, co-management van het project met de directie van het bedrijf
 • Documentatie van het opgestelde proces, train the trainer / interne projectleiders


 

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact