NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 TEAMPOWER

HISTORIEK

ONZE WAARDEN & PRINCIPES

ONZE CERTIFICATEN & BEVOEGHEDEN

ENGAGEMENT CHARTER

PRIJZEN & VOORWAARDEN


ONS TEAM

HET TEAM IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD

ONS INTERN TEAM

ONS EXTERN TEAM

SELECTIE VAN DE TRAINERS

ONZE PARTNERS


ONZE KLANTEN

ONZE KLANTEN

GETUIGENISSEN QFOR

DIRECTE GETUIGENISSEN

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF 
TEAMPOWER: bedrijf voor opleiding, coaching en consulting


Sinds 1988 is Teampower actief in België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland als erkend verstrekker van opleidingen, coaching en consulting, en dit op het vlak van communicatie, verkoop, management en personal development.


De kracht van een Team

De teamgeest is van fundamenteel belang voor ons.

De complementariteit en de synergie van geavanceerde vaardigheden zijn onze kracht.
Dat is de reden waarom we samenwerken met een kern van interne consultants, een gans netwerk van externe medewerkers en flexibele, meertalige gespecialiseerde partners (Nederlands, Frans, Engels, Duits).

Partnership omvat eveneens de klant

Onze klanten komen uit verschillende bedrijfssectoren, zowel uit de privé- als uit de publieke sector (handel en distributie, industrie, financiële sector, overheid, non profit sector, diensten, ...). Het zijn zowel KMO's als multinationals en openbare instellingen, ... elk met hun eigen behoeften.

Onze interventies worden dus « op maat » gemaakt, steeds in samenspraak met de klant en volgens een klantgerichte aanpak.

Teampower is lid van de groep Epsilon.

De Groep Epsilon, vereniging voor opleidingsverantwoordelijken, werd opgericht op 19 juni 1997 als vzw en heeft volgende doelstellingen:

  • een uitwisselingsnetwerk stimuleren tussen alle actoren in de opleidingssector en in dat kader zowel interne trainers in bedrijven als externe trainers samenbrengen die opleidingsproducten aanbieden;
  • het professionalisme van opleidingsverantwoordelijken vergroten door bronnen van informatie, reflectie en opleiding die binnen de vereniging of in samenwerking met Belgische of buitenlandse partners georganiseerd worden, te vergroten;
  • de Franstalige trainers vertegenwoordigen en uitwisselingen mogelijk maken, zowel op nationaal als op internationaal niveau. 

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact