NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


OPLEIDINGEN


SALES

Afspraken maken via de telefoon

Beter luisteren om beter te verkopen

CommerciŽle doeltreffendheid : verkoopstechnieken (de basics)

CommerciŽle en onderhandelingstechnieken : voor gevorderden

De consumentenpsychologie

De overtuigingssleutels

EfficiŽnt communiceren voor commerciŽle bedienden

Hoe de medewerkers op verkooppunten te ondersteunen

Hoe uw communicatieplan opstellen

Marketing in het digitale tijdperk

Marketing voor non-marketeers

Ontwikkel uw verkoopruimte

Professionaliseer uw netwerk

Profileer uw prospects via BANKô

Social Selling

Succesvolle prospectie

Uw verkoopteams motiveren, een ę must Ľ !

Verkoop in de winkel

Verkoop op beurzen (stand)


PEOPLE MANAGEMENT

AbsenteÔsme

Budgetbeheer voor manager

Burn-out preventie en re-integratie, de rol van de manager

Change Management

Charisma en leadership

Crisis management

De attitude van coach in mijn leven als manager

De kooponderhandeling

De Nieuwe Manager

Digitale detox voor managers

Een moeilijke boodschap overbrengen

Ego management

Feedback, een management tool

Generatiemanagement

GroepssynergieŽn creeren

Human Resource Management - de basis

Hybride management

Innoveren met Design Thinking

Leidinggeven op afstand

Management verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheidszaken

Manipulatie ontkrachten

Medewerkers motiveren

Motiveer uw medewerkers om terug te keren naar kantoor

Onderhandelingstechnieken voor managers

Ondersteun uw medewerkers na een lange afwezigheid

Ontwikkel uw leidinggevende vaardigheden

Outboarding - behoud de kennis binnen uw bedrijf

Planning management

Problemen analyseren en oplossen op een creatieve manier

Project management

Psychologie van de aankoper

Situationeel Leiderschap

Strategisch management

Succesvolle evaluatiegesprekken

Succesvolle onboarding van uw medewerkers

Systemische analyse ten dienste van het management

Team management

Transactionele analyse voor managers

Uw creatieve leiderschap ontwikkelen

Uw medewerkers inspireren

Vergadermoeheid voorkomen

Voorselecties maken

Workshop : AbsenteÔsme terugkeergesprekken houden


COMMUNICATIE

Analyse van een balans

Assertiviteit - hoe voor uzelf opkomen

Basics van de communicatie

Begeleiding: ďPeter Ė MeterĒ

BeÔnvloeden en overtuigen

Beter communiceren dankzij NLP

Conflictbeheer en hoe het op tijd stoppen

De waarde van je werk laten (er)kennen

Een professionele e-mail schrijven

EfficiŽnt corresponderen

EfficiŽnte vergaderingstechnieken

Empathie en actief luisteren

Faciliteer hybride vergaderingen

Interdepartementale communicatie

Intergenerationele communicatie

Klachtenbehandeling

Klantgerichtheid

Kunnen loslaten en afstand nemen

MBTI - Myers Briggs Type Indicator

Non-verbale communicatie

Omgaan met agressief gedrag

Ontwikkel uw relationele intelligentie

Op een constructieve wijze confronteren

Professioneel telefonisch onthaal

Respect op het werk

Samenwerken in Open Space

Spreken in het openbaar en presentatietechnieken

Teamcohesie

Vertrouwensrelatie opbouwen

Visual presentation (only in UK)

Visual thinking for meeting (only in UK)

Wees de ambassadeur van uw bedrijf


PERSONAL DEVELOPMENT

Beheer je angst

Emotionele intelligentie

Enneagram

Goed voorbereiden en slagen in je evaluatiegesprek

Hartcoherentie: een hulpmiddel voor stressmanagement

Het Nieuwe Werken : NWoW

Je hersenen optimaliseren

Lach je stress en angst uit

Online samenwerken

Ontwikkel je flexibiliteit

Stressbeheer en zelfbeheersing

Telewerken 3.0

Time & Priority Management

Voorbereiden op het einde van je carriŤre

Welzijn vinden door de Adaptative Intelligentie

Werken in open space

Workshop : Time Management

Zelf-coaching

Zelfhypnose ten dienste van de medewerkers

Zelfvertrouwen 
EfficiŽnte vergaderingstechnieken

Duur

2 dag(en)

Doelgroep

Elke persoon die zich in de situatie bevindt werkvergaderingen, informatieve, probleemoplossende, onderhandelings-, uitwisselingsvergaderingen... te organiseren of te leiden.Doelstellingen

• Een vergadering voorbereiden om er het verloop van te beheersen en de vastgestelde objectieven te bereiken
• Het leiden en beheren vanuit alle hoeken :
    o Voorbereiding, animatie/gedrag
    o Zich rekenschap geven van het resultaat en opvolging
• Duidelijke doelstellingen vastleggen om de vergadering te doen slagen
• Een groep (bege)leiden, individuen, herkaderen, voortgang realiserenProgramma

1. Hoe een vergadering voorbereiden en organiseren ?

Het verloop van een vergadering in goede banen leiden vormt één van de voornaamste hefbomen van efficiënt functioneren zowel voor het individu (= persoonlijke efficiëntie) als voor teams, wat ook hun hiërarchische positionering moge zijn of de competenties van de deelnemers aan de vergadering. Deze opleiding stelt organisatie- en communicatiemethodes voor om vergaderingen tot succes te brengen.  

• Het type vergadering kiezen in functie van de doelstelling die men beoogt : informatieve, reflectieve, beslissende, probleemoplossende... vergaderingen.
• De vergadering voorbereiden : de nuttigheidsgraad bepalen van de vergadering, SMART-doelstellingen formuleren en hoe deze bereiken, deelnemers kiezen, logistieke aspecten controleren. 
• Bepalen en vormgeven van de middelen, de inhoud, en de manier om ze voor te stellen : de voor- en nadelen van elk type hulpmiddel, de ideale timing, de afwisseling van animatiemethodes
• Anticiperen op de hogere of lagere complexiteit van de vergadering door de sleutelelementen te identificeren, gebruik makend van de SWOT-analyse. 
• De strategie kiezen om de effectiviteit en efficiëntie van de vergadering te optimaliseren, rekening houdend met de deelnemers, hun bevoegdheden en hun doelstellingen.
• Hoe de agenda (doen) opstellen en hoe deze naar de deelnemers communiceren.
 
2. Hoe een vergadering leiden ?

De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met methoden en instrumenten om vergaderingen te leiden met het oog op een duidelijke verhoging van de efficiëntie van de vergadering en op een beter omgaan met conflicten of spanningen die tijdens een vergadering kunnen opduiken.  

• Hoe de deelnemers verwelkomen en op hun gemak stellen.  Het academisch kwartiertje vermijden en hoe reageren op laatkomers.
• De verschillende rollen verduidelijken en waar nodig gedragsregels afspreken.
• De werkmethode en de SMART-doelstellingen van de vergadering communiceren. 
• De verschillende functioneringsmodi van personen, die een invloed hebben op het goede verloop van de vergadering.
• Anticiperen op conflicten door het gepast beheren/beheersen van moeilijke persoonlijkheden om zowel respect te betonen naar de groep als om de eigen autoriteit gepast te gebruiken.
• Er elke deelnemer/deelneemster (van het groot lawaai tot de teruggetrokkene) toe brengen gepast aan de besprekingen bij te dragen. 
• De uitwisselingen tijdens en de fasen en verschillende punten van de vergadering structureren en tot synthese brengen : zich aan de rode lijn van de vergadering houden. 
• In staat zijn zich tegenover de deelnemers (correct) uit te drukken en de tijd dat iedereen aan het woord is evenwichtig te beheren. 
• Die beslissingsregels kiezen die aangepast zijn aan de situatie, en er de groep toe brengen een collectieve beslissing te nemen tijdens de vergadering.
• Feedback geven en de eigen gevoelens en emoties uitdrukken, op positieve wijze moeilijke boodschappen brengen.
• De vergadering afsluiten, de resultaten synthetiserend in een rapport gieten, de resultaten naar de betrokkenen en geïnteresseerden communiceren.

 

Onze deelnemers getuigen: enkele citaten...

 

"It was interesting that you bring your own experiences and that we work also with our experience."


B.Lagasse, Sopra banking.Methodologie

De opleiding maakt gebruik van simulaties, oefeningen en toepassingen van bewezen methoden.
Een theoretisch overzicht wordt uitgereikt om het begrip te bevorderen.
De deelnemers krijgen een individuele, formele feedback.
Open Opleidingen

Prijs

950.00 Ä HTPlaats

Teampower, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, 1050 Bruxelles

Uuregeling

van 09u30 tot 17u00, met ontvangst vanaf 09u00

Trainer(s)

Aurélie Cardon

Teresa Salamone

Ulrike Hanig

Erik Van Wiele

Louis RectorInschrijvingsvoorwaarden

 • De trainingen worden gegeven op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers.
 • De inschrijvingen worden 14 dagen voor de aanvangsdatum van het seminarie afgesloten.
 • Uw inschrijving zal definitief zijn bij ontvangst van uw betaling.


Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.Algemene voorwaarden

 • Het terugsturen van het inschrijvingsformulier maakt deel uit van de bevestiging van uw deelname en verbindt u tot het vereffenen van het bedrag van de factuur. 
 • De prijs van het seminarie moet binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur betaald worden, door overschrijving op de rekening van Team Power BE38 2100 3262 3172. Elke betaling die verricht is na deze termijn, brengt in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning, een forfaitair bedrag van 10% van het totaal bedrag van de factuur teweeg, evenals verwijlinteresten van 10% per jaar die aangerekend zullen worden vanaf de factuurdatum.
 • Het recht tot deelname aan de training houdt in dat het totaalbedrag van de factuur vooraf betaald wordt.
 • De annulaties die minder dan twee week vóór de opleiding uitgevoerd worden, zullen niet meer aanvaard worden en blijft het totaalbedrag van de factuur verschuldigd.
 • In geval van verhindering, kan u vervangen worden door een andere persoon van uw bedrijf.
 • De trainingen worden georganiseerd op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers.Opleiding op maat

Prijs

Op aanvraag

Locatie

Te bepalen.

Uren

Te bepalen.


Voor meer inlichtingen neem contact op met : Claire Collard

Algemene voorwaarden

 • Het terugsturen van het inschrijvingsformulier maakt deel uit van de bevestiging van uw deelname en verbindt u tot het vereffenen van het bedrag van de factuur. 
 • De prijs van het seminarie moet binnen de 8 dagen na het versturen van de factuur betaald worden, door overschrijving op de rekening van Team Power BE38 2100 3262 3172. Elke betaling die verricht is na deze termijn, brengt in vol recht en zonder voorafgaande aanmaning, een forfaitair bedrag van 10% van het totaal bedrag van de factuur teweeg, evenals verwijlinteresten van 10% per jaar die aangerekend zullen worden vanaf de factuurdatum.
 • Het recht tot deelname aan de training houdt in dat het totaalbedrag van de factuur vooraf betaald wordt.
 • De annulaties die minder dan twee week vóór de opleiding uitgevoerd worden, zullen niet meer aanvaard worden en blijft het totaalbedrag van de factuur verschuldigd.
 • In geval van verhindering, kan u vervangen worden door een andere persoon van uw bedrijf.
 • De trainingen worden georganiseerd op de vermelde data onder voorbehoud van een minimum van 2 ingeschreven deelnemers. 

DELENOPLEIDINGSTYPE

Open opleidingen
Training op maat

DATA VAN DE SESSIE
* Voor open opleidingen

03/10/2024
Taal: Nederlands
Datum van de cursus: 03 & 04/10/2024
Docent:

17/12/2024
Taal: Nederlands
Datum van de cursus: 17 & 18/12/2024
Docent:

18/09/2024
Taal: Frans
Datum van de cursus: 18 & 19/09/2024
Docent:

20/11/2024
Taal: Frans
Datum van de cursus: 20 & 21/11/2024
Docent:

PRIJS VAN DE OPLEIDING
* Voor open opleidingen

950.00 Ä HT
voor de sessie van 2 dagen

Schrijf u in

AL ONZE OPLEIDINGEN

Opleidingsagenda
Druk de catalogus afVoir nos partenaires

TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact