NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


APPRECIATIVE INQUIRY/ WAARDEREND ONDERZ.

PROFESSIONELE CO-ONTWIKKELING

COACHING

OBJECTIEVEN

METHODOLOGIE

GESCHIKTHEIDSBALANS

STRUCTUUR VAN EEN SESSIE

TOOLS

EVALUATIE

UW TEAMPOWER COACHES

DUUR

LOCATIE 

HR COACHINGGESCHIKTHEIDSBALANS

Om tot een evenwicht van vaardigheden en potentieel te komen, om de behoeften te identificeren voor de ontwikkeling van de vaardigheden en middelen om de coaching te realiseren, stellen wij volgende aanpak voor.


Het proces bestaat uit 3 stappen :
a. een test Sigmund Potentieel
b. een onderhoud met een consultant vanTeampower
c. een verslag dat zowel aan de deelnemer als aan de directie overhandigd wordt

a. De test "Sigmund Potentieel"

Er worden 38 criteria gemeten, onderverdeeld in 3 dimensies:


De professionele dimensie
1. Werklust
2. Werkkracht
3. Doorzettingsvermogen
4. Ambitie
5. Competitiegerichtheid
6. Doeltreffendheid

7. Aangeboren gezag
8. Leiderschapscapaciteiten
9. Overtuigingskracht
10. Vermogen tot onderhandelen
11. Vermogen risico’s te nemen
12. Zin voor initiatief
13. Vernieuwingszin
14. Organisatietalent
15. Geschikt voor financieel management
16. Aanpassing aan nieuwe methodes
17. Mobiliteit
 
De sociale dimensie
18. Ontvankelijkheid
19. Aanpassing aan nieuwe situaties
20. Respect voor sociale regels
21. Presentatie - voorkomen
22. Terughoudendheid
23. Vermogen tot teamwork
24. Onderwerping aan gezag
25. Tact en omzichtigheid
26. Spreekvaardigheid in publiek
27. Contactvaardigheid
28. Luistervaardigheid
29. Optimisme en levensvreugde
30. Verdraagzaamheid


De psychologische dimensie

31. Realiteitszin
32. Zelfvertrouwen
33. Gedragsstabiliteit
34. Onafhankelijkheid
35. Spontaniteit
36. Persoonlijk evenwicht
37. Weerstand tegen mislukkingen
38. Oprechtheid van de testb. Methode


De test is geïnformatiseerd en bevat 454 vragen waarop de deelnemer moet antwoorden in een tijdspanne van ± 1 uur.

De samenhang van de antwoorden wordt voortdurend gecontroleerd en als er onregelmatigheden vastgesteld worden, zal de software berichten sturen naar de deelnemer. Deze samenhang wordt weergegeven in de resultaten (adhesietest).

De test wordt gebruikt ter voorbereiding van een interview met de consultant van Teampower.
Het is de bedoeling om een dialoog op gang te brengen, een uitwisseling van informatie betreffende het beeld dat de testresultaten opgeleverd hebben en het beeld dat de deelnemer van zichzelf heeft.

Vervolgens maakt de consultant een verslag op dat zowel aan de deelnemer als aan de directie overhandigd wordt.
 

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact