NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


APPRECIATIVE INQUIRY/ WAARDEREND ONDERZ.

PROFESSIONELE CO-ONTWIKKELING

COACHING

OBJECTIEVEN

METHODOLOGIE

GESCHIKTHEIDSBALANS

STRUCTUUR VAN EEN SESSIE

TOOLS

EVALUATIE

UW TEAMPOWER COACHES

DUUR

LOCATIE 

Professionele Co-ontwikkeling : Ontplooi Collectieve IntelligentieDuur

+/- 3 uur per workshop, 1 workshop per deelnemer

Tot wie richt zich de Professionele Co-ontwikkeling ?

De Professionele Co-ontwikkeling richt zich tot kleine groepen van +/- 8 deelnemers die dezelfde bezorgdheden en functies delen: directiecomités, managers, projectleiders en verantwoordelijken HR bijvoorbeeld. Deze groepen beslissen om hun professionele problematieken te delen en er samen pragmatische oplossingen voor te vinden.

Doelstellingen

Wat mag u verwachten van een Groep Professionele Co-ontwikkeling ?

Het betreft een methode om problemen in groep aan te pakken, reële problemen die heel concreet door de deelnemers worden aangebracht.

De workshops laten toe om vooruitgang te boeken in het vinden van oplossingen dankzij de ontplooiing van de collectieve intelligentie.

Daarenboven laat de methode toe elke deelnemer:
• Meer efficiënt te zijn in zijn beroepspraktijk
• Meer te investeren in het voorkomen van problemen
• Te genieten van de voordelen om tot een professionele groep te behoren binnen dewelke vertouwen en solidariteit hoog in het vaandel worden gedragen
• Beter in groepsverband te leren werken

Inhoud

Hoe verloopt een workshop ?

Professionele Co-ontwikkeling begint met het samenstellen van groepen van (gemiddeld) 8 managers die 8 workshops zullen doorlopen. Deze duren 2 tot 3 uur onder begeleiding van een animator, externe consultant, die de methodologie goed beheerst. De workshops vinden plaats in een periode van 4 tot 6 maanden.

De animator is er niet om een opleiding te geven, noch om inhoudelijke bijdragen te leveren, maar om de methodologie te doen ontdekken en de groep te begeleiden in een continu dynamisch groeiproces.
Tijdens een workshop wordt overeengekomen dat één van de deelnemers “cliënt” is. Hij stelt zijn probleem, project of preoccupatie voor aan de groep, m.a.w. de situatie waarin hij duidelijkheid wil scheppen.

De overige deelnemers krijgen de rol van “consultant” toegewezen. Het is hun uitdaging om te slagen pragmatische hulp te bieden aan de cliënt.

De co-ontwikkeling workshop verloopt in zes stappen:

1. De client beschrijft zijn probleemsituatie
2. De consultants stellen hem informatieve vragen om de problematiek uit te klaren
3. De client verduidelijkt zijn verwachtingen en behoeften
4. De collega- consultants beschrijven hun reacties, comentaren en praktische suggesties
5. De client deelt de synthese van zijn leer mee en zet zijn actieplan uiteen
6. Iedere deelnemer evalueert het verloop van de workshop en identificeert zijn belangrijkste leerpunten.


  

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact