NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 TEAMPOWER

HISTORIEK

ONZE WAARDEN & PRINCIPES

ONZE CERTIFICATEN & BEVOEGHEDEN

ENGAGEMENT CHARTER

PRIJZEN & VOORWAARDEN


ONS TEAM

HET TEAM IN DE BREDE ZIN VAN HET WOORD

ONS INTERN TEAM

ONS EXTERN TEAM

SELECTIE VAN DE TRAINERS

ONZE PARTNERS


ONZE KLANTEN

ONZE KLANTEN

GETUIGENISSEN QFOR

DIRECTE GETUIGENISSEN

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF 
TEAMPOWER: bedrijf voor opleiding, coaching en consulting
ONZE WAARDEN & PRINCIPES


Van een visie naar onze missie


De bedrijfswereld evolueert snel. We worden alsmaar veeleisender en het aantal veranderingen en hun frequentie verhoogt.

Dit alles zet bedrijven ertoe aan om veel sneller of zelfs onmiddellijk te reageren op meer en meer pragmatische vragen en we moeten steeds meer beroep doen op polyvalente mensen met een gespecialiseerde knowhow.

Wij zijn ervan overtuigd dat enkel een efficiënt Team aan dit soort complexe vragen kan beantwoorden. De synergie van multidisciplinaire vaardigheden en het samenvoegen van meerdere ervaringen, stimuleert nieuwe ideeën en creatieve antwoorden.
De mens - het menselijke wezen dat in ons schuilt - beschikt over alle middelen om dit te doen en kan er alleen maar bij winnen. Er wordt overal iets van hem gevraagd en het is net in het zich openstellen naar anderen toe dat hij de middelen zal ontdekken om zich te ontwikkelen en des te meer die van het bedrijf waarvoor hij werkt.


De inbreng van Teampower in deze permanente uitdaging is mee te helpen aan de ontplooiing van het menselijke potentieel. Wij hebben de gave om samen te werken en beogen een vlotte integratie. Ons doel is dat van onze klant: er samen tegenaan gaan om oplossingen te vinden en er de duurzaamheid van te verzekeren.


Het is onze opdracht om interventies te leveren die aangepast zijn aan de noden van onze klanten.

De doelstellingen en de middelen die we inzetten, zijn de volgende:

  • Het bevorderen van een systematische benadering van de Mens en het Bedrijf.
  • Het menselijk potentieel evalueren en ontwikkelen.
  • Strategieën ontwikkelen die de economische behoeften en het menselijk potentieel combineren.
  • Het verwachte gedragsmodel opbouwen. 


Onze waarden


deontologie - op maat - pragmatiek - opvolging - constante opleiding – partnership

 

Onze zorg is te blijven beantwoorden aan de ontwikkeling van de Human Ressources binnen het bedrijf en dit rond 5 basiswaarden:

  • Een pedagogiek bieden die actief is en aansluit bij het vakgebied.
  • Trainers-vakmensen van het bedrijf voorstellen.
  • Een synergie creëren tussen Teampower en het bedrijf.
  • Vernieuwende en pragmatische opleidingsacties ontwikkelen.
  • Een humane en gebruiksvriendelijke dimensie toevoegen aan de opleidingen.

 


Zijn welzijn ontwikkelen om 

van kennis naar knowhow te gaan en zo

zijn beste niveau te behalen en te behouden.

Dat alles zal op een constante en duurzame manier bijdragen tot de vooruitgang van het bedrijf.

  

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact