NEDERLANDS    FRANCAIS     LOGIN
 
 
Home SITEMAP

INFORMATIEAANVRAAG / CONTACTEER ONS

 


TEVREDENHEIDSAUDIT

COMMERCIELE DIAGNOSTIEK

DIAGNOSTIEK STRUCTUUR/ORGANISATIE

CHANGE MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

GENERAL MANAGEMENT PROCESS

HET WELZIJN VAN UW ERVAREN MEDEWERKERS 

Het welzijn en de kwaliteit van het werk van uw

ervaren werknemers verbeteren is mogelijk !


Een toelage om het welzijn en de kwaliteit van het werk

van uw 45+ werknemers te verbeteren
 
 


Teampower, in partnership met de FOD Tewerkstelling & Exploradis,
GEEFT U ADVIES EN BEGELEIDT U in uw initiatieven die zich richten
op de ontwikkeling van het welzijn van uw 45+ werknemers


Ondernemingen met meer dan 20 werknemers zijn vanaf 1 januari 2013 verplicht een werkgelegenheidsplan uit te werken voor 45+ werknemers. Het plan legt maatregelen vast die de werkgever zal nemen om het aantal 45-plussers in zijn onderneming te behouden of zelfs te verhogen.

De recente regeringsmaatregelen inzake pensioenregeling verplichten ons langer te werken. Ja, maar hoe, en onder welke voorwaarden?


Indien u met één van de volgende situaties wordt geconfronteerd:

 • Uw ervaren medewerker die goed presteert, voelt zich niet meer bekwaam om zich verder te ontwikkelen en wenst niet meer deel te nemen aan opleidingen. U wenst hem te behouden en hem te motiveren
 • Een oudere werknemer is emotioneel en fysisch moe, zijn functie is niet meer aangepast aan zijn leeftijd. U overweegt hem een meer gepaste job voor te stellen
 • Uw medewerker overweegt zijn loopbaan vroegtijdig te stoppen, hij moet nochtans nog jaren presteren om de wettelijke pensioenleeftijd te halen

Onze voorstellen inzake begeleiding in opleiding, coaching en HR-advies zijn gebaseerd op diverse elementen zoals bijvoorbeeld:

 • De last van de arbeid doen dalen en het welzijn verhogen
 • Het zelfvertrouwen van de 45+ ontwikkelen om zijn meerwaarde te delen
 • De fysieke conditie van de 45+ behouden en hem leren leven met fysieke beperkingen
 • De 45+ medewerker valoriseren in een functie die hem impliceert en motiveert
 • Persoonlijke kennis beheren en doorgeven

De 45+ aanpak van Teampower heeft tot doel de medewerkers te helpen in hun toekomstige ontwikkeling om ze, tot hun 65 jaar of meer, te laten werken met implicatie en motivatie, met minder last en meer welzijn.


Concreet, wat kunnen we voor u doen?

 • Uw vraag voor subsidies introduceren in overeenstemming met de projectontwikkelaar van het Ervaringsfonds van de FOD Tewerkstelling
 • Hij zal u gratis raad geven over mogelijk op te starten initiatieven
 • Acties in overweging nemen die het best aanleunen bij uw bedrijfsomvang-, activiteit en cultuur
 • U begeleiden in de verschillende stappen met experten, met uw preventieadviseur, bedrijfsarts, met de Déparis-Sobanne methode, goedgekeurd door de FOD
 • Uw HR-acties en opleidingen, coaching en mentorship aansturen of bijstaan zoals elke actie die het welzijn van uw ervaren medewerkers kan verhogen


                     

Neem een afspraak met ons en bel ons op 02/771 76 23 of
zend een mail naar
Ann De Troch - a.detroch@teampower.be


 

Consulteer onze opleidingsagenda
Druk de catalogus af
Schrijf u in
TEAMPOWER - Avenue L. Gribaumontlaan 179 - 1200 Brussels - BELGIUM - tel +32 (0)2 771 76 23 - fax +32 (0)2 772 18 42 - Legal & privacy - Contact